ponedjeljak, 30. prosinca 2019.

Euroline

Bojler se normalno aktivira preko termostata i slavine, kreće pumpa, baca iskru, ali nema plina.

Serviser je zaključio; nakon provjere plinskog ventila; kvar elektronske ploče. Izmjenični napon na MV1-MV2 nije zadovoljavajuče visine.

Prateći tok napona po pločici, a iskustvom da su elektrolitski kondenzatori ovdje največi problem.....

EVO GA      1uF 400V