Literatura i softver

Grijanje

Elektroničke sheme
Knjige iz elektronike
Računalni programi i njihove upute 
Škola 
Bascom programi 
Podaci o čipovima; dijelovima.... 

4 komentara: