subota, 9. veljače 2013.

Ispitivanje brida ulaznog signala

          Za potrebe jednog projekta morao sam složiti sklop koji ispituje porast ili pad napona od 5V.
Kad se ukazala potreba za to ispitivanje, počeo sam razmišljati kao nekad, analogno; tj. nekad sam to rješavao sa CMOS čipovima koji imaju svoja kašnjenja ...itd. bla,bla;  ali tada se upali lampica, pa imam danas mikrokontroler na stolu za to . I evo pokušaj tog rješenja.

Znači pri skoku ulaznog signala od 0V na 5V relej broj-1 se mora aktivirati u trajanju od 1 sekunde. Pri promjeni ulaznog signala sa 5V na 0V mora se aktivirati relej-2 u trajanju od 1 sekunde.

Složen je sklop za ispitivanje 6 ulaznih signala. Umjesto releja stavio sam 12 komada LED.  Za sada je sva nauka u mikrokontroleru atmega8 koji je popunjen samo 12%.Puno zahvala kolegi Kukinjos sa foruma elektronika.ba za realizaciju programa u bascomu..

Program se nalazi na stranici Literatura i softver