srijeda, 28. veljače 2024.

Pronađeno na tavanu

 Selk je bio jedan od prvih svjetskih proizvođača LED. U svrhu reklame svojih proizvoda uradili su uređaj (putujući tekst) s tadašnjim dostupnim elektronskim sklopovima. Spreman sam ga vratiti nazad u danas i dalje poznatu svjetsku firmu SELK Kutina