subota, 19. listopada 2013.

5000 integrated circuits power audio amplifiers (2008)


Dodao sam jednu novu knjižicu od 518 stranica. Za početnika u elektronici, pa do naprednijih korisnika. Kažu 5000 shema (nisam brojao) hibridnih NF pojačala