petak, 4. listopada 2019.

Vaillant nove elektronike

Već drugi put u tjedan dana dolazi mi na stol elektronika (dva različita modela) novo instaliranog  bojlera.
Problem najčešće nastupa kod montaže i spajanja termostata. Na kontakte RT treba doći samo prekidač; a nekad se dogodi da montažeri pošalju mrežni napon ; i onda se nova elektronika mora krpati.Na ovoj je probila zaštitna dioda i dosta pregorenih vodova .


Ovdje je bilo više posla; zaštitna dioda, tranzistor ; i još nešto pregorenih bakrenih staza.