petak, 14. prosinca 2012.

Vlaga, temperatura, vrijeme

2003 godine; uradio sam za postrojenje Kraš nekoliko komada displeja, koji je na sebi imao prikaz:
- vrijeme
- datum
- temperatura
- vlaga
Koristio sam mikrokontroler atmel 89c4051. Datum i vrijeme mjeri PCF8583 sa kristalom 32768 Hz. Temperaturu i vlagu mjeri SHT11 koji je digitalni senzor točnosti 0,5 stupnjeva na temperaturi i 3 % na vlazi. Program je pisan u bascomu. Komunikacija sa displejom je serijska, a displeji se pogone sa 74HC595 i ULN2003.

Program se nalazi na stranici Literatura i softver