ponedjeljak, 11. veljače 2019.

Vaillant F.23

Nešto slično F.10 / F.11 / F.0 / F.1
ps. dobio sam novi telefon, pa okrenuo krivo.....ću da se naučim za koji dan