nedjelja, 4. siječnja 2015.

Putujući LED tekst (LED Runstring)

Nedavno sam došao u posjed 6 metarske LED reklame sa 16 redova. Opis sam kopirao iz ponude za kupnju:


Toroidni trafo 220V - 7V/20A, 11V/2A, 10V/2A 
Toroidni trafo 220V - 7V/40A, 10V/2A 
http://i.imgur.com/XoapWAZ.jpg 
Ispravljač na Al limu 150X260x4 mm., s osiguračem primara, greatzom C 25 i kondenzatorom (za manji trafo) 
http://i.imgur.com/71P37QR.jpg 
Ispravljač kao gore, ali za veći trafo 
LED Panel  16 komada: 24 X 16 crvenih dioda, mogućnost spajanja više komada, s driverima ULN2804A i HCF4094BF
http://i.imgur.com/IRjuyGf.jpg 
http://i.imgur.com/jq2kQZD.jpg 
http://i.imgur.com/SJa24Pb.jpg 
Pločica s 16 kom. BDX34C, i driverima ULN2804A, i osiguračem 
http://i.imgur.com/jZG9khJ.jpg 
Stabilizirani izvor napajanja sa 2n3055, 2x BDX33B i LM324N 
http://i.imgur.com/motTT8j.jpg

I sve to pakirano u 3 aluminijske kutije....


Vremenom ću pokušati nacrtati shemu; izbaciti upravljanje sa procesorom iz '80-tih i napraviti uz pomoć atmege novo upravljanje....Sheme će popravljati, kako ću imati slobodnog vremena za te poslove.
Za početak na prvoj shemi se nalaze serijsko paralelni pretvornici sa drajvanjem ledica po okomici.