subota, 23. listopada 2021.

Povezivanje TERMA termostata na Junkers Euroline (ZW18) //hvala Vladi na fotografijama //

 

Na konektoru X4 je spojeno mrežno napajanje (L i N), kratkospojnik 1-8 i termostat TR21 na 2-1-4. TR21 je analogni termostat na niskom naponu, a Vlado se odlučio staviti TERMA ST 04, koji treba mrežno napajanje i prekidačku funkciju izvršava preko faze napona 230VAC; a ima i Wi-fi upravljanje; 


Novi termostat ima prekidačku funkciju, pa ćemo njegove kontakte NO i COM spojiti umjesto kratkospojnika 1-8. A napajanje za TERM-u dovest ćemo sa kartice bojlera preko 1-L i 3-N. Iskoristili smo postojeće tri žice.
 

U uputi za TERMA termostat na prvoj stranici malo je nerazumljivo nacrtana shema; pa ju zaboravite.
Kada smo skinuli stari termostat TR21, na njegovo mjesto na pločici bojlera treba ugraditi kratkospojnik 1-4 ( kako je nacrtano na pločici)


Vlado mi je poslao i snimku prvog pokretanja softvera na mobilnom telefonu, hvala mu još jednom.