nedjelja, 17. studenoga 2013.

Putujuči tekst

Šetajuči po mom bogatom podrumu, pronašao sam jedan stari projekt, koji je bio realiziran sa malim atmelom (89c4051). Nakon što sam prešao na malo moderniji čip (atmega8), mogu napisati veče programe. Metoda pisanja mojih programa je kopiranje različitih drugih projekata, uz uzimanje pojedinačnih dijelova i od svakoga i prepravljanje po mojim željama. Imam jednog  prijatelja (upoznali smo se preko elektroničkog foruma) koji je softverski jako dobro potkovan; i razumije svaku tu naredbu. Mene u ovim mojim malim projektima ne zanima uvijek kako to radi i zašto; važno je da dođem do zadovoljavajučeg rezultata. Displej je napravljen od 8 pločica. Na svakoj se nalazi 16 LED, 16 otpora i 2 komada mojih omiljenih 74HC595.Ovdje se nalazi samo osnovni dio programa; ostatak je na stranicama literature i softvera; Bascom programi , pod imenom: trk_r6. Još treba  promijeniti ASCII tablicu u naša slova....To za koji dan....Tekst se još za sada ukucava u kontroler, ali za koji dan će da se uspostavi i veza sa računalom, pa će se tekst ukucati preko njega.


'                         (c) Boris Felc 2000
'       putujuči tekst
'                Prikaz  serijski na 2x74595  i tako 8 puta
' Zadnja revizija 16.11.2013.
'-------------------------------------------------------------------------------
   $regfile = "m8def.dat"
  ' $crystal = 8000000
   $hwstack = 40
   $swstack = 16
   $framesize = 32

   Config Portb = Output
   Config Portc = Output
   Zapamti Alias Portc.1
   Klok Alias Portc.2
'-------------------------------------------------------------------------------
  Dim Poruka As String * 150
Dim Polja(500) As Byte
Dim Kolona As Byte
Dim Jedan_znak As String * 1
Dim Znak As Byte
Dim Mjesto_znaka As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Polja_ptr As Byte
Dim Citanje_table As Integer
Dim Duzina_poruke As Word
Dim Duzina_polja As Word
'-------------------------------------------------------------------------------
Poruka = "Danas je cijeli dan bilo lijepo vrijeme."
Duzina_poruke = Len(poruka)
Duzina_polja = Duzina_poruke * 6
Duzina_polja = Duzina_polja + 8

For Mjesto_znaka = 1 To Duzina_poruke

Jedan_znak = Mid(poruka , Mjesto_znaka , 1)
Citanje_table = Asc(jedan_znak)
Citanje_table = Citanje_table - 32
Citanje_table = Citanje_table * 6

For Kolona = 0 To 5
Temp = Lookup(citanje_table , Table)
Polja(polja_ptr) = Temp
Incr Citanje_table
Incr Polja_ptr
Next

Next

Polja_ptr = 1
'------------------------------------------------------------------------------
 Do

   Reset Zapamti : Waitms 1
   Set Klok : Waitms 1

   Portb = Polja(polja_ptr)
   Polja_ptr = Polja_ptr + 1
   If Polja_ptr > Duzina_polja Then Polja_ptr = 0
   Reset Klok : Waitms 1

   Set Zapamti : Waitms 1

Waitms 200

Loop
'-------------------------------------------------------------------------------
Table:Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                                  'space

.......i tako dalje

subota, 19. listopada 2013.

5000 integrated circuits power audio amplifiers (2008)


Dodao sam jednu novu knjižicu od 518 stranica. Za početnika u elektronici, pa do naprednijih korisnika. Kažu 5000 shema (nisam brojao) hibridnih NF pojačala

utorak, 8. listopada 2013.

3G-elektronika

Evo link jednog novijeg prijatelja. Krenuo je da uči ; i nadajmo se da će i od njega biti neke koristi (hihi)

http://3g-elektronika.webs.com/

Evo još jedna novost:

http://my1001-web.webs.com/kako-objaviti

petak, 27. rujna 2013.

CANON printer napajanje (1200AP100)

Nakon dužeg vremena odlučio sam se postaviti i ovu shemu. Kako večina nas voli skupljati staru "kramu" tako sam i ja došao u posjed veče količine CANON printera tipa IP1000 i IP1500. Večinom je problem u glavama, prijenosu , itd. Mene je najviše zanimala kutija napajanja, koja je lako odvojiva iz printera. Manja napajanja su jednostruka izlaza 24VDC; cca 1A,  a od večeg printera 24VDC i 5VDC.

Evo jedna slika faze ispitivanja različitih napona.


 A evo i shema.
Kad stignem ubacit ću shemu sa rekonstrukcijom malog napajanja u promjenjivi izvor  od 5V do 24V.

petak, 19. srpnja 2013.

Microcontrollers And Software Design

Dodao sam jednu lijepu knjižicu od 1009 stranica. Za početnika u elektronici i mikrokontrolerima, pa do naprednijih korisnika. Lijepo objašnjeno, sa proto pločicama, izradom, softverom (normalno bascom, kojeg ja koristim), objašnjeni elektronički elementi......i puno ostaloga.

subota, 9. veljače 2013.

Ispitivanje brida ulaznog signala

          Za potrebe jednog projekta morao sam složiti sklop koji ispituje porast ili pad napona od 5V.
Kad se ukazala potreba za to ispitivanje, počeo sam razmišljati kao nekad, analogno; tj. nekad sam to rješavao sa CMOS čipovima koji imaju svoja kašnjenja ...itd. bla,bla;  ali tada se upali lampica, pa imam danas mikrokontroler na stolu za to . I evo pokušaj tog rješenja.

Znači pri skoku ulaznog signala od 0V na 5V relej broj-1 se mora aktivirati u trajanju od 1 sekunde. Pri promjeni ulaznog signala sa 5V na 0V mora se aktivirati relej-2 u trajanju od 1 sekunde.

Složen je sklop za ispitivanje 6 ulaznih signala. Umjesto releja stavio sam 12 komada LED.  Za sada je sva nauka u mikrokontroleru atmega8 koji je popunjen samo 12%.Puno zahvala kolegi Kukinjos sa foruma elektronika.ba za realizaciju programa u bascomu..

Program se nalazi na stranici Literatura i softver

ponedjeljak, 21. siječnja 2013.

DHT11 (nastavak)

Evo ; riješeno je večina problema. Ja nisam slagao kompletni hardver, pa nisam još provjerio funkcije ledica i osvjetljenja displeja. Ali nadam se da to funkcionira. Shema je identična originalnoj (ruskoj).

Program se nalazi na stranici Literatura i softver

subota, 19. siječnja 2013.

DHT11 (Uvod)

Stigao je novi senzor. Evo i osnovnih podataka: http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf

Jedan forumaš (mlađi u programiranju) me zamolio da mu pomognem. Pronašao sam link sa ruskim projektom http://avrproject.ru/publ/reguljator_temperatury_i_vlazhnosti/1-1-0-84,   kojega trenutno prevodim i kontroliram. Ima nekih problema, ali riješit će se.