ponedjeljak, 28. veljače 2022.

e-on plin

 Stigla e-on cijena plina od 1.travnja 


0,43 kn/kWh .... a bila je 0,226 kn/kWh


Možda ovo; ako je istina ublaži stvar


Potpore građanima, pojasnio je predsjednik Vlade, odnose se na sva kućanstva koja koriste plin.
 
Iznos potpore direktno po računu je 10 lipa po kWh, što je oko 20% projicirane cijene od 66 eura po MWh, a popust se iskazuje na računu posebnom stavkom. Opskrbljivači zahtjev za nadoknadom za popust šalju Ministarstvu gospodarstva koje je podmiruje svaki mjesec od travnja 2022. do ožujka 2023.

subota, 29. siječnja 2022.

Viessman Vitodens 100 nema iskre

 Drugi identičan kvar unutar godinu dana. Prvi kvar je bio skroz bez iskre, a na drugoj ploči javi se jedna iskra i stane.

Zaboravnost je utjecala da sam se drugi put zabavljao 4 sata sa pronalaženjem kvara.

VN trafo ispravan, tiristor ispravan, MOS ispravan; kondenzator ispravan, elektrolit ispravan. I na kraju pri odustajanju mali smd tranzistor pored 7805 lagano propušta...Ovo je bilo prvi put; uočljivo se vidi da je izgorio.