nedjelja, 30. prosinca 2012.

Rakija

Blagdani polako prolaze;
čestitari dolaze i odlaze;
a meni uz jednu flašu rakije
kao poklon stiže i pjesmica:

Deset ljutih rakija,
Da ne bude zima,
Jednu sam eksirao,
Sad ih devet ima.

Devet ljutih rakija,
Ja već neznam ko sam,
Jednu popih da se sjetih,
Ostade ih osam.

Osam ljutih rakija,
Sad sve mutno gledam,
Daj jednu da progledam,
A sad ih ima sedam.

Sedam ljutih rakija,
Polako gubim svijest,
Još jednu da se razbudim,
Sad ih ima šest.

Šest ljutih rakija,
speman sam za let,
Ja ih vidin deset,
jer ih ima pet.

Pet ljutih rakija,
Na pola sam posla,
Sad ih ima četiri,
A ja vidim osam.

Četiri ljute rakije,
Sjedim kao kip,
Devet čaša vidim,
A u stvari ih je tri.

Tri ljute rakije,
Spreman sam na sve,
Gdje nestade jedna?
Ostale su dve

Dve ljute rakije,
Loza izvanredna,
Dok sam na to mislio,
Nestade još jedna.

Popih i tu zadnju,
Pa pritisnuh reset,
Uzeh flašu ponovo,
Pa ih opet deset.

petak, 14. prosinca 2012.

Vlaga, temperatura, vrijeme

2003 godine; uradio sam za postrojenje Kraš nekoliko komada displeja, koji je na sebi imao prikaz:
- vrijeme
- datum
- temperatura
- vlaga
Koristio sam mikrokontroler atmel 89c4051. Datum i vrijeme mjeri PCF8583 sa kristalom 32768 Hz. Temperaturu i vlagu mjeri SHT11 koji je digitalni senzor točnosti 0,5 stupnjeva na temperaturi i 3 % na vlazi. Program je pisan u bascomu. Komunikacija sa displejom je serijska, a displeji se pogone sa 74HC595 i ULN2003.

Program se nalazi na stranici Literatura i softver

ponedjeljak, 3. prosinca 2012.

MPX prikazEvo prvi put sam složio na ovaj način. Još malo blinka, ali popravit ću...

 Program se nalazi na stranici Literatura i softver

subota, 1. prosinca 2012.

Mjerenje temperature

Da pokažem mjerenje temperature na 4 mjesta pomoću  4 komada DS1820 na jednoj liniji. Znači povezao sam 4 senzora u paralelu sa tri žice (VCC, GND i DATA). Program je još u 89c4051. Za koji dan će biti i u atmegi8.