četvrtak, 22. listopada 2015.

Belinea 1705 g1 TFT LCD-Monitor
Danas sam bio dobar susjed. Monitor je samo izgubio sliku. Kvarovi koje sam do sada popravljao na LCD tipovima monitora je bio u napuhanim elektrolitima; koji se nalaze u ispravljačkom sklopu monitora. U ovom primjeru su bila dva komada 470 mikrofarada / 25V, na liniji 12 V.